facebook banner1fbbabber

Jak trafić na bieg?

logo wszy tx

3. Bieg Lubliniecki mapa 1

Start biegu nastąpi ze Stadionu Miejskiego w Lublińcu (ul. 74 GPP) o godzinie 12:00 po wcześniejszym zakończeniu biegów dzieci i młodzieży (zgodnie z załącznikiem nr 1).  Start i meta znajdują się w tym samym miejscu. Limit czasowy ustala się na 90 minut, po tym czasie zawodnicy zobowiązani się do opuszczenia trasy. Trasa nie posiada atestu PZLA, jej długość wynosi ok. 10km (2 pętle po ok. 5km), trasa będzie oznaczona co 1km. Trasa ma charakter przełajowy, ok:  75% ścieżki leśne, 10% asfalt/płyty betonowe, 5% tartan. Trasa Biegu Głównego przecina ulice, ruch kołowy na czas biegu zostanie tam wstrzymany.Start biegu nastąpi ze Stadionu Miejskiego w Lublińcu (ul. 74 GPP) o godzinie 12:00 po wcześniejszym zakończeniu biegów dzieci i młodzieży (zgodnie z załącznikiem nr 1).  Start i meta znajdują się w tym samym miejscu. Limit czasowy ustala się na 90 minut, po tym czasie zawodnicy zobowiązani się do opuszczenia trasy. Trasa nie posiada atestu PZLA, jej długość wynosi ok. 10km (2 pętle po ok. 5km), trasa będzie oznaczona co 1km. Trasa ma charakter przełajowy, ok:  75% ścieżki leśne, 10% asfalt/płyty betonowe, 5% tartan. Trasa Biegu Głównego przecina ulice, ruch kołowy na czas biegu zostanie tam wstrzymany.Punkt  z wodą będzie znajdował się ok. 2,7km , 5,2km oraz 7,7km trasy. Depozyt będzie znajdowały się na terenie Stadionu Miejskim w Lublińcu, czynny będzie od godz. 8:00. Pozostawione w depozycie rzeczy będzie można odebrać na podstawie numeru startowego.